Skip to content

Webinar om Statsbudsjettet 2023

Bli med på medlemsmøte og en felles gjennomgang av Statsbudsjettet for 2023.

Torsdag 6. oktober fremlegges statsbudsjettet 2023. I den sammenheng kaller Naturressurskommunene inn alle medlemskommuner i henholdsvis LVK, USS, Kommunekraft, LNVK, Industrikommunene og NPK til en felles gjennomgang på Teams fredag 7. oktober fra kl. 08.15-09.00.

Det er sendt innkalling til alle postmottak, ordførere og kommunedirektører i samtlige medlemskommuner. Har du ikke mottatt innkalling så send en e-post til Inger eller Marte i sekretariatet, så får du tilsendt lenke til møtet.

Møtet er åpent for alle medlemskommuner i Naturressurskommunene og vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta.