Skip to content

Ny handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet

Regjeringen la i går, 19. april 2023 frem handlingsplan for «raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet». Planen gir nettselskapet ansvar for å prioritere nettilknytning for større bedrifter – og inneholder flere viktige grep for å bidra til raskere konsesjonsbehandling av saker hos energimyndighetene, mer effektiv tilknytning til strømnettet og bedre utnyttelse av dagens nettkapasitet.

Naturressurskommunene ønsker handlingsplanen velkommen, og oppfatter at den er et steg i riktig retning. På sentrale punkter er planen en oppfølging av forslagene fra strømnettutvalget i NOU 2022: 6 – Nett i tide. Selv om det i planen vises til kommunene som en viktig part, etterlyser Naturressurskommunene en mer konkret regulering av kommunenes rolle, og vil følge opp dette i tiden fremover. Naturressurskommunene vil særlig fokusere på forholdet mellom nettselskapene og kommunene når det gjelder hvilke tilknytninger som skal prioriteres.

Les hele uttalelsen fra Naturressurskommunene og Industrikommunene her.