Skip to content

NPK - høringssvar til NOU 2022:20 - Skatteutvalget

NPK har avgitt høringssvar til NOU 2022:20. Høringsuttalelsen er sendt til finansdepartementet. Vi oppfordrer alle kommunene til å sende inn egne høringsuttalelser. Fristen er 15. april 2023.

Høringsuttalelsen kan du lese her

Den vil etter hvert også bli tilgjengelig på regjeringen.no

Som det fremgår er NPKs fokus i høringsuttalelsen knyttet til at Skatteutvalget omtale av eiendomsskatt på landanleggene for olje og gass. Selv om Skatteutvalget skriver at det ikke har grunnlag for å konkludere i spørsmålet om skatteutjevning, henviser utvalget til Inntektssystemets anbefaling i NOU 2022:10 om at deler av eiendomsskatten bør utjevnes.

NPK omtaler Skatteutvalgets anbefalinger om nytt skatteregime for vindkraft, og kritiserer Skatteutvalget for ikke å vurdere kommunale inntektsordninger fra mineralutvinning

Opplastning skjer på regjeringen.no under høringen til NOU 2022:20.