Skip to content

Petroleumskommunene støtter forslaget om grunnrenteskatt på vindkraft, men mener at en andel må gå til de berørte kommunene

Petroleumskommunene støtter vindkraft kommunene (LNVK)s høringsuttalelse til regjeringens forslag om en grunnrenteskatt på vindkraft. Som LNVK mener Petroleumskommunene at en andel av grunnrenteskatten må gå direkte til den berørte kommune, og ikke slik regjeringen foreslår - til kommunesektoren som sådan.

LNVKs høringsuttalelse kan du lese her. Som det fremgår krever LNVK at en andel av grunnrenteskatten skal gå direkte til den berørte kommune.

Petroleumskommunene er enig med LNVK. Petroleumskommunene kan ikke støtte regjeringens forslag om at en andel av grunnrenteskatten skal tilflyte kommunesektoren i form av et økt rammetilskudd, da det betyr at kommuner som ikke engang har vindkraft i sin kommune skal motta inntekter fra produksjon i andre kommuner.

Høringsuttalelsen er på 14 sider.

Vi oppfordrer kommunene til å slutte seg til LNVKs høringsuttalelse ved å sende inn egne uttalelser eller en uttalelse om at man støtter de synspunkter LNVK har fremmet.

Høringsfristen er 15. mars 2023. Du kan laste opp kommunens høringsuttalelse på regjeringen.no