Skip to content

Møt oss på Fornybarbåten under Arendalsuka

Fra tirsdag 16. august til torsdag 18. august vil du finne Naturresurskommunene om bord på fornybarbåten Legacy of the Fjords.

Naturressurskommunene vil bli å finne på Fornybarbåten Legacy of the Fjords under Arendalsuka 2022. Her vil du kunne møte representanter fra organisasjonene Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Nettverk for petroleumskommuner (NPK), Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), Industrikommunene, Kommunekraft AS og Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommuner (LNVK).

En rekke aktører i fornybarnæringen har leid Legacy of the Fjords som møteplass under Arendalsuka. Fra 16. til 18. august vil båten være arena for over 40 arrangementer fra morgen til kveld, med sentral plassering i Pollen i Arendal.

Naturressurskommunene inviterer til følgende arrangement tirsdag 16. august på fornybarbåten:

Uholdbare store regionale forskjeller i nettleie og kraftpriser – krever handling
09.30-10.30
Øvre dekk
Arrangører: Distriktsenergi og Naturressurskommunene

Norsk energi – et nasjonalt gode eller Europas redning?
14.00-15.00
Øvre dekk
Arrangører: Naturressurskommunene, Distriktsenergi og Energi Norge

Europa er i kraftig endring, og den sterkeste drivkraften er klima- og energipolitikken. Russlands forkastelige invasjon av Ukraina forsterker endringstakten. Som en energistormakt – Norge er Europas største produsent av vannkraft og av olje og gass – er denne omstillingen både en stor utfordring for oss og gir Norge nye industrielle muligheter. Samtidig er energipolitikk et viktig element i sikkerhetspolitikken.

Men våre fantastiske energiressurser har også sterkt bidratt til formingen av dagens Norge, og gjennom kloke politiske vedtak vil energi fortsatt kunne være nasjonalt fortrinn i en stadig mer konkurranseutsatt verden.

  • Hvordan ser våre fremste energipolitikere politikkutformingen på energisektoren fremover?
  • Finnes det et balansepunkt hvor Norge både kan beholde nasjonal kontroll på utvinning og forbruk av fornybare energikilder og være en sterk bidragsyter til energiomstillingen på kontinentet?

Disse og mange andre spørsmål vil sentrale medlemmer fra Stortingets energi- og miljøkomite debattere under Arendalsuka på fornybarbåten.

Vi ønsker velkommen til en nærmere prat!

Hele programmet på Fornybarbåten finner du her.

Tilknyttet arrangement