Skip to content

Bli med på webinar om Inntektssystemutvalgets utredning, NOU 2022:10

Her kan kommunene få gode bidrag til eget arbeid med Inntektssystemutvalgets utredning

Sammen med Naturressurskommunene, som er en paraplyorganisasjon for LVK, LNVK, USS, NPK, Industrikommunene og Kommunekraft AS, inviterer LVK alle medlemskommuner til Webinar om Inntektssystemutvalgets utredning, NOU 2022:10 og presentasjon av Naturressurskommunenes høringsuttalelse.

Webinaret finner sted tirsdag 15. november, fra kl. 08.00-09.00.

Styret i Naturressurskommunene, som består av ledere og nestledere i de nevnte kommuneorganisasjonene, vedtok i møte 10. november en omfattende høringsuttalelse til Inntektssystemutvalgets forslag. I høringsuttalelsen fremsettes kritikk mot utvalgets forslag på flere punkter. På webinaret vil hovedtrekkene i høringsuttalelsen bli gjennomgått.

I utredningen opplyser utvalget at omfordelingsvirkningene er slik at «de mest og nest mest sentrale kommunene kommer positivt ut med utvalgets forslag, mens de minst sentrale kommunene i sum kommer negativt ut.» Hovedtyngden av kommunene som er medlemmer av kommuneorganisasjoner under Naturressurskommunene kommer derfor negativt ut.

Webinaret er åpent for alle medlemskommuner, og tar sikte på å gi kommunene gode bidrag til eget arbeid med Inntektssystemutvalgets utredning. Høringsfristen er 4. januar 2023.

Deltakerlenker er sendt til medlemskommuner v/postmottak, ordfører, varaordfører, kommunedirektør/rådmann og økonomiansvarlig. Ønsker du å få tilsendt lenke, ta kontakt med Marte eller Inger i sekretariatet.

Ta kontakt med sekretariatet:

Marte Enger
Sekretariatet
Inger Lund
Sekretariatet